12 de juny 2015

Joaquín Torres García


Joaquín Torres García

Imatges de la xarxa.