22 de març 2014

Joaquim Sunyer i Miró

Joaquim Sunyer i Miró

Imatges de la xarxa.