24 de juny 2013

Scorpion dagger.


scorpiondagger


    Imatges de la xarxa.


    1 comentari:

    Javier Arnott Álvarez ha dit...

    Això si que es una re-lectura en profunditat.