17 de maig 2013

Harvey SteinImatges de la xarxa.

1 comentari:

Javier Arnott Álvarez ha dit...

Alguna cosa important hem perdut pel camí hi encara no ens hem adonat.