10 de juny 2015

Marià Fortuny i Marsal


Marià Fortuny i Marsal 

Imatges de la xarxa.