12 de juliol 2013

Frederik BuyckxFrederik Buyckx 


Imatges de la xarxa.


1 comentari:

Javier Arnott Álvarez ha dit...

A banda de la varietat d'impactes visual que ens produeixen les imatges, es remarcable la reflexió que aporta, tenim dret a queixar-nos?